Cmentarz

CMENTARZ

Bardzo proszę o sprawdzenie na stronie www.mogily.pl/piotrkowice czy zgadzają się dane zmarłych i grobów zrobione podczas inwentaryzacji.

Proszę o sprawdzenie, czy dany grób jest opłacony na 20 lat. Zaległe opłaty do 2000 roku zostają anulowane. Za grób nieopłacony, dysponent grobu uiszcza opłatę w kancelarii parafialnej. Opłata jest liczona:

– po 2000 roku od daty śmierci ostatniej pochowanej w grobie osoby (np. osoba zmarła 23.03.2005 roku = grób jest opłacony do 23.03.2025 roku)
– przed 01.01.1980 rokiem – od 1.01.2000 roku (np. osoba zmarła 3.05.1963 roku = grób jest opłacony do 3.05.1983 roku >> opłacamy przedłużenie dzierżawy od 1.01.2000 (anulowane 17 lat) = ważność do 1.01.2020)- jeśli dysponent grobu posiada dowód opłaty za grób, proszę o przyniesienie go do kancelarii parafialnej- opłata jest za miejsce, nie za ilość osób (szerokość grobu: pojedynczy lub podwójny). Jeśli grób pojedynczy został opłacony za 2 osoby, ważność grobu jest wtedy na 40 lat.

W zakrystii i kancelarii proszę pobrać deklarację dysponenta grobu, wypełnić i złożyć w kancelarii.

DEKLARACJA DYSPONENTA GROBU – plik do pobrania

Proboszcz Parafii Piotrkowice