Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

17. Niedziela Zwykła – 25.07.2021

Dziś wspominamy św. Krzysztofa – patrona kierowców. Po Mszy św. poświęcenie pojazdów. Ofiara składana przy poświęceniu przekazana będzie dla MIVA POLSKA – na zakup pojazdów dla misjonarzy.

1. Dziękuję za sprzątanie kościoła oraz ofiarę 50zł na środki czystości paniom: Urszuli i Teodorze Kowalczyk, Natalii Jędrycha, Anecie Wojteckiej, Lidii Dzienia i proszę na sobotę 31.07 rodziny z Olbrachcic.

2. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby kościoła. Serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom.

3. Wczoraj zostało zamontowane 8 lamp solarnych na cmentarzu, a także rozpoczęliśmy prace przy remoncie organistówki. Otrzymaliśmy w darze płytę grzewczą gazową oraz bojler elektryczny. Bóg zapłać. Jeśli ktoś posiada w dobrym stanie rzeczy, które mogą pomóc w doposażeniu kuchni, łazienki, czy pokoi, a chciałby je ofiarować, to proszę o kontakt ze mną lub p. Mirosławem Wrońskim.

Taca gospodarcza z przyszłej niedzieli w całości będzie przeznaczona na remont organistówki – bardzo proszę o wsparcie, aby mogła służyć nam wszystkim jako świetlica parafialna. Chciałbym, by była też tam toaleta zewnętrzna, a w przyszłości mały parking i stacja serwisu kamperów (tzw. camperpark), co by przyciągnęło turystów podróżujących S7 między Warszawą a Krakowem. Myślę o ławeczkach i ławach do wypoczynku, czy o siłowni powietrznej. Byłoby to miejsce do niedzielnych spotkań przy kawie czy urządzenia festynu, który planuję w przyszłym roku przed odpustem parafialnym. Niestety budynek jest w opłakanym stanie i wymaga poważnych prac remontowych. Będę się starał też o fundusze zewnętrzne, a na razie proszę Was o pomoc materialną na ten cel.

4. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.

Na nadchodzący tydzień niech nam Bóg błogosławi.

****************************************

INTENCJE MSZALNE 19.07.2021 – 25.07.2021

PONIEDZIAŁEK – 19 lipca

17.00 + Włodzmierza Bakalarz = zam. Sabina Rajch z rodz.

17.30 + Jana Lecha = od uczestników pogrzebu

WTOREK – 20 lipca

17.00 + Tadeusza Górę = zam. Stanisława Góra z rodz.

17.30 + Bogusławę i Jerzego Dąbkowskich = zam. Alicja Urban z rodz.

ŚRODA – 21 lipca

17.00 + Danielę Kociszewską = zam. Czesław Kilian z rodz.

17.30 + Krzysztofa Jarosa = od uczestników pogrzebu

CZWARTEK – 22 lipca

17.00 + Marka Lecha (ur) = zam. córka Magda

17.30 + Bogusławę i Jerzego Dąbkowskich = zam. Agnieszka i Łukasz Dąbkowscy z rodz.

PIĄTEK – 23 lipca

17.00 + Włodzimierza Bakalarz = zam. rodz. Bochenków

SOBOTA – 24 lipca

17.00 + Stanisława Leszczyńskiego = zam. rodz. Pawłowskich z Będzina

17.30 + Daniela Gliwińskiego = zam. żona

NIEDZIELA – 25 lipca

8.00 + Mieczysława, Józefę Łabuda = zam. rodzina

10.00 + Krzysztofa Gaworka (im)

12.00 Dziękczynna z racji 1 rocz. ślubu Irminy i Łukasza Laprus, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej = zam. rodzice